maandag 9 april 2012

Nederlandse vrouwen weinig ambitieus?


In Margriet 15 stond de uitslag van de Margriet Werk Enquête. Het onderzoek is uitgevoerd onder 530 Nederlandse vrouwen van 20 jaar en ouder. Misschien zijn deze 530 vrouwen gezocht onder de Margriet-lezeressen en daarmee niet representatief, maar de ambitie spat er niet vanaf. Eerlijk gezegd werd ik er erg droevig van. Bij mij komt het beeld naar voren dat de Nederlandse vrouw nauwelijks ambities buiten de deur heeft.

Prioriteiten moeders liggen thuis
“De prioriteiten van moeders liggen thuis, bij de kinderen en bij de relatie. Het blijkt voor moeders plezieriger werken als ze niet op de toppen van hun kunnen hoeven te presteren en niet de verantwoordelijkheid hoeven te voelen als hoofdkostwinner” 

Voor het gezin is het natuurlijk prettig dat moeders prioriteiten thuis liggen. Lekker gemakkelijk wanneer de moeder verantwoordelijk is voor het leeuwendeel van het huishouden. Zeker ook voor de vader, die kan lekker doorgaan met carrière maken, want thuis wordt het overgrote deel door de moeder geregeld. Ik kan me voorstellen dat wanneer de moeder verantwoordelijk is voor het thuismanagement, ze niet ook zich volop wil inzetten voor haar carrière. Maar waarom zou het thuismanagement niet gedeeld worden?

Vrouwen en ambitie
“Het krijgen van kinderen blijkt de belangrijkste factor om ambitie te verliezen. Vrouwen zonder kinderen zijn twee keer zo ambitieus als moeders.”

Maar zouden vrouwen bovenstaande kiezen omdat ze er daadwerkelijk achter staan of omdat de omgeving het van hen verwacht? Ik heb heel wat keer de vraag gekregen hoeveel dagen ik ging werken na de geboorte van één van mijn kinderen en wanneer ik vertelde dat ik vier dagen bleef werken, werd daar bedenkelijk bij gekeken en ook hardop gezegd dat ik daar wel op terug zou komen. Mijn ambitie is niet afgenomen na de geboorte van de kinderen. Ik denk zelfs dat mijn ambitie gegroeid is, naast een boeiende carrière wil ik ook een goede moeder zijn.

“Bijna driekwart van de Nederlandse vrouwen zegt geen hogere functie te willen.”
Er wordt vooral gewerkt omdat er geld verdiend moet worden (57%) en slechts 8% werkt met als reden ambitie. Tja, zo wordt het nooit wat met de diversiteit in de top.  Ik vind dit vooral zonde, zonde voor de vrouwen die mooie kansen laten liggen en zonde voor het bedrijfsleven. Diversiteit in het management zorgt ervoor dat beslissingen beter worden doordacht en afgewogen. Bovendien leidt het tot mooiere financiële resultaten. Verschillende onderzoeken, zoals die van Catalyst en McKinsey & Company, laten zien dat bedrijven met mannen en vrouwen aan de top gemiddeld beter presteren. Diversiteit maakt bedrijven dus bewezen effectiever & winstgevender.
Verschillen tussen mensen leveren verschillende inzichten op. De juiste balans tussen mannen en vrouwen stimuleert creativiteit en innovatie. Diverse teams kunnen zich beter inleven in de behoeften van de klant die minstens net zo divers is. Man/vrouw diversiteit zorgt voor vernieuwing en concurrentievoordeel.

Toekomst
Steeds meer moeders blijven werken. Van de Nederlandse vrouwen is 71 procent werkzaam in een (parttime) baan. Zou over tien jaar meer dan de helft van de Nederlandse vrouwen een hogere functie ambiëren? Gewoon omdat het kan, omdat we kansen kunnen pakken. Om bedrijven beter te laten presteren door diversiteit. Kom op dames, werk aan de winkel!


Geen opmerkingen:

Een reactie posten